Chcete prodat farmu?

Ať už se jedná o rodinnou farmu, nebo větší zemědělskou společnost, je prodej vždy zásadním krokem. Nesprávné rozhodnutí nebo nedostatečně ošetřený průběh transakce může mít značný vliv na konečný výsledek mnohaletého úsilí. Pokud zvažujete využít při prodeji našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Po zjištění základních informací Vám navrhneme další postup a prodiskutujeme podmínky spolupráce.

Proč TRH FAREM

    Prezentujeme nabídky nejširšímu spektru investorů
    Šetříme Váš čas při komunikaci se zájemci
    Máme zkušenosti a znalosti v oboru (reference)
    Spolupracujeme i se zahraničními partnery
    Maximálně chráníme citlivé informace

Co je dobré předem vědět

    Prodej farmy je dlouhodobý a náročný proces
    Majitelé a investoři mívají rozdílný názor na hodnotu farmy
    Rozhodnutí o prodeji musí být dobře uvážené
    Právní řešení je pouze jednou z částí procesu prodeje
    TRH FAREM není inzertní server

Průběh spolupráce

Každý případ prodeje farmy je jiný - může se lišit předmětem prodeje, tak v požadavcích prodávajících vlastníků na průběh nabídky a prodeje. Obvyklý scénář spolupráce s TRHEM FAREM lze zjednodušeně popsat takto:

1. Získání základních informací o farmě - požádáme vás o vyplnění nezávazného formuláře. Nemusíte mít obavy, vše je absolutně
    diskrétní a údaje jsou pouze obecné.

2. Osobní schůzka - sejdeme se pro upřesnění informací o farmě a požadavků prodávajícího, posouzení transakce, očekávané ceny,
    atd.. Na základě této schůzky vám navrhneme další postup a rozsah našich služeb.

3. Uzavření mandátní smlouvy.

4. Prezentace nabídky - přípravíme prodejní prospekty a prezentujeme nabídku zájemcům. Potenciální zájemce oslovujeme obvykle
    těmito způsoby:

  oslovení poptávajících z naší interní databáze,
  zveřejnění nabídky na našich a partnerských internetových stránkách,
  oslovení našich tuzemských i zahraničních partnerů a umístění nabídky v jejich prodejních kanálech.

5. Jednání se zájemci - zájemcům poskytujeme podrobné informace o nabídce výhradně se souhlasem a v rozsahu dle dohody s
    prodávajícím. Postup poskytování těchto informací vždy plně respektuje požadavky prodávajího.

6. Další kroky - další postup je velmi individuální a rozsah poskytovaných služeb je vždy předmětem dohody. Může zahrnovat:

  posuzování předložených návrhů, podpora při jednání a doporučení obchodní taktiky, koordinace celého procesu,
     předkládání dokumentů různé závaznosti, organizace nabídkového řízení apod.,
  zajištění investorem požadovaných informací, posudků, rozborů,
  asistence při hloubkovém auditu / Due diligence prováděného investorem,
  zabezpečení transakčních smluv (příprava nebo jejich připomínkování),
  zajištění vypořádání transakce,
  jiné činnosti.


Naše odměna

Struktura naší odměny je obvykle následující

  vstupní poplatek,
  provize v případě realizace prodeje,
  průběžné platby na krytí části našich nákladů (záloha na provizi).

Konkrétní podmínky spolupráce jsou individuální dle povahy případu a rozsahu našich služeb. Návrh spolupráce včetně přesných podmínek s Vámi rádi projednáme na osobní schůzce po seznámení se s podrobnostmi obchodního případu.