Naše reference

Výsledky naší práce za nás hovoří nejlépe. Prodali jsme například tyto farmy:

reference

Zemědělská společnost, RV, >1100 ha v LPIS, střední Čechy

Prodej zemědělské společnosti provozující rostlinnou výrobu na více než 1100 ha ve středních Čechách. Po cca roce snahy o prodej společnosti vlastními silami se majitelé obrátili na FARMY.CZ. Prodej byl pak realizován v létě 2020, do půl roku od zahájemí spolupráce i přes prodlení způsobené několikaměsíčním "covidovým" obdobím. Kupujícím byli čeští privátní investoři.

"Na spolupráci s firmou FARMY.CZ jsme ocenili především to, že do prezentace nabídky a jednání se zájemci vnesli profesionální přístup, který motivoval reálné zájemce podat konkrétní cenové nabídky. Z těch jsem si pak vybrali tu nejzajímavější."

reference

Zemědělská společnost, RV, 650 ha v LPIS, střední Čechy

Počátkem roku 2020 byl realizován prodej zemědělské společnosti hospodařící na cca 650 ha zemědělské půdy ve Středočeském kraji. Kupujícím byl tuzemský investor. Prodej za požadovaných podmínek se podařil ve velmi krátké době půl roku.

reference

Zemědělské družstvo, RV, ŽV, BPS, 1300 ha, severní Čechy

Prodej rozsáhlého zemědělského družstva s více než 700 ha vlastních zemědělských pozemků v severních Čechách, provozující rostlinnou i živočišnou výrobu, bioplynovou stanici. Transakce byla uzavřena na podzim 2019 po téměř 2 letech spolupráce a kupujícím byla významná investiční společnost.

reference

Zemědělská společnost, areál, 950 ha v LPIS, střední Čechy

V roce 2019 byl dokončen prodej zemědělské společnosti ve Středočeském kraji. Tento případ je důkazem, že lze za velmi dobrých podmínek prodat i farmu, která nemá ve vlastnictví žádné zemědělské pozemky. Prodej se podařilo uskutečnit v krátkém čase do 9 měsíců od zahájení spolupráce. Majitelé byli spokojeni jak s dosaženou cenou tak s tím, že novým majitelem se stal individuální tuzemský investor.

reference

Rodinná farma, RV, ŽV, masný chov skotu, 500 ha, Českobudějovicko

Prodej této zavedené a profitabilní farmy zaměřené na rostlinnou a živočišnou výrobu byl dlouhodobější záležitost. K úspěšnému prodeji došlo až po téměř 4 letech spolupráce tuzemskému zájemci.

reference

Zemědělská akciová společnost 400 ha, Klatovsko

V létě 2016 jsme zajistili prodej zemědělské akciové společnosti z Klatovska. Prodaná společnost je tradiční a úspěšnou zemědělskou společností se specializací na šlechtění nových odrůd zemědělských plodin a více než padesátiletou historií. Několik vážných zájemců jsme zajistili již do 2 měsíců od zveřejnění nabídky a celý prodej této akciové společnosti byl realizován ke spokojenosti majitele ve velmi krátké době 6 měsíců.

reference

Rodinná 1000 ha ekofarma, masný chov skotu, Liberecko

V dubnu 2016 byl dokončen prodej více než 1000 ha farmy na Liberecku se zaměřením na pastevní chov skotu v ekologickém režimu. Prodej se podařilo úspěšně realizovat v přiměřeně krátké době cca 9 měsíců. K maximální spokojenosti prodávajících přispěl nejenom hladký průběh obchodu a dosažené podmínky prodeje, ale též nalezení kupujícího, jehož záměrem je farmu rozvíjet obdobným způsobem jako původní vlastník.

"Zástupcům FARMY.CZ náleží poděkování a uznání za profesionální a přitom lidsky citlivý přístup v průběhu celého jednání. Stáli nám po celou dobu za zády a jistili a hlídali vše potřebné. Celý prodej tak mohl proběhnout v pro nás nečekaně lehké a příjemné atmosféře. Naši vloženou důvěru rozhodně nezklamali."

reference

Farma s 600 ha vlastních pozemku, Plzeňsko

Na přelomu roku 2015/2016 byl dokončen prodej farmy se 600 ha vlastních pozemků na Plzeňsku. Během téměř dvouleté spolupráce jsme o nabídce jednali s desítkami předběžných zájemců a s několika nejvážnějšími realizovali prohlídku farmy a jednání s vlastníkem. V závěrečné fázi jednání si vlastník mohl dokonce vybrat mezi dvěma solventními zájemci zprostředkovanými naší společností.

"Spolupráce se společností FARMY.CZ byla po všech stránkách profesionální. Identifikovali vhodné a především reálné zájemce a ušetřili nám mnoho času jednání s různými zvědavci, snílky, agenty atd. V průběhu prodeje důsledně hájili naše zájmy, plně k naší spokojenosti. Nakonec jsme si mohli i vybrat ze dvou srovnatelně zajímavých nabídek na koupi farmy. Dosažená cena za prodej farmy byla velmi uspokojivá. Služby FARMY.CZ se nám určitě vyplatily."

reference

Zemědělský areál se 147 ha pozemků, Kolínsko

Vlastníkům jsme během velmi krátké doby zajistili více solventních zájemců s možností okamžitého financování nákupu nemovitostí z vlastních zdrojů. Výsledkem naší spolupráce s vlastníky pak byl prodej za výhodných podmínek a zároveň ve velmi krátkém čase.

"Spolupráce s firmou FARMY.CZ na prodeji rozsáhlých nemovitostí byla velice efektivní, rychlá a vysoce profesionální. Od prvého kontaktu zprostředkovatel během cca jednoho měsíce nalezl zákazníka, došlo k dohodě o ceně a dalších podmínkách. Zprostředkovatel aktivně pomáhal dalšímu postupu. Celkově velká spokojenost se službami společnosti FARMY.CZ."

reference

Farma se 400 ha vlastních pozemků, severní Čechy

V roce 2016 byl dokončen prodej další rozsáhlé farmy. Nalézt vhodného kupujícího se nám podařilo za cca 3 měsíce od začátku prezentace nabídky v roce 2014. Uskutečnění obchodu však zahrnovalo i proces transformace společnosti - odštěpení se vznikem nové společnosti a celá transakce tak byla úspěšně dokončena až po téměř dvou letech.

reference

Farma 900 ha s bioplynovou stanicí, okr. České Budějovice

Farma v Jihočeském kraji hospodařící na více než 900 ha pronajaté zemědělské půdy a provozující bioplynovou stanici. Jednalo se o prodej dvou majetkově propojených společností s ručením omezeným. Nalezení tuzemského investora a realizace obchodu se nám zdařilo během necelého roku.

reference

Prodej farmy, přes 1000 ha, Plzeňsko

Zemědělská společnost se 4 hospodářskými středisky a obhospodařovanou výměrou 1.050 ha, 250 ha vlastních pozemků na Plzeňsku. Farma byla zaměřena na intenzivní zemědělskou výrobu, chov mléčného skotu a drůbeže. Prodej byl realizován prostřednictvím společnosti FARMY.CZ po spolupráci trvající cca 1 rok.

A DALŠÍ....